Στα πλαίσια περιπολίας, στελέχη του Γραφείου Αλιείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης εντόπισαν, στις 20 Φεβρουαρίου 2024, επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος να έχει αλιεύσει 616 κιλά όστρακα Χαβάρα χωρίς την απαραίτητη άδεια.

Η αλιεία με αργαλειό, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, απαγορεύεται, καθώς βλάπτει το θαλάσσιο περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα, οι αρμόδιες αρχές του Λιμεναρχείου Μυτιλήνης επέβαλαν τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και προχώρησαν στην κατάσχεση των αλιευμάτων.

Παρ’ όλα αυτά, τα όστρακα Χαβάρα, γνωστά και ως άγρια μύδια, αποτελούν ζωτικής σημασίας οικονομικό πόρο για τη Μυτιλήνη, με 150 οικογένειες να βασίζονται στην αλιεία τους στον κόλπο της Καλλονής. Περίπου 30 σκάφη αλιείας οστράκων με αργαλειό και 15 καταδυτικά σκάφη δραστηριοποιούνται στην περιοχή, συμβάλλοντας στην τοπική οικονομία.

Ενώ η πλειοψηφία των αλιευμάτων (περίπου 500 τόνοι) εξάγεται στην Ιταλία για μεταποίηση, η αλιεία Χαβάρα στη Μυτιλήνη διατηρεί μια αυθεντική παράδοση, καθώς τα όστρακα αυτά, σε αντίθεση με τα συνηθισμένα μύδια, δεν καλλιεργούνται, αλλά αναπτύσσονται ελεύθερα στο βυθό της θάλασσας.

Η εν λόγω παράνομη αλιεία θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο την εύθραυστη ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, αλλά και την βιωσιμότητα μίας παραδοσιακής δραστηριότητας που στηρίζει το βιός δεκάδων οικογενειών.