Εικόνα από το lagomeal.gr

Η διώρυγα του Σουέζ δημιούργησε μια ακούσια δίοδο για τη μαζική μετανάστευση θαλάσσιων ειδών από την Ινδο-Ειρηνική προς τη Μεσόγειο θάλασσα. Μεταξύ αυτών των ανεπιθύμητων καλεσμένων είναι ο Λαγοκέφαλος της Ερυθράς Θάλασσας. Ο λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus), είναι ένα επικίνδυνο σαρκοφάγο ψάρι με ισχυρό δηλητήριο και χωρίς φυσικούς εχθρούς, που αποτελεί σημαντική απειλή για τα οικοσυστήματα της Μεσογείου και τα αλιεύματα.

Σε απάντηση σε αυτή την περιβαλλοντική πρόκληση, το υπό την χρηματοδότηση της ΕΕ η LagoMeal ξεκίνησε μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία για να μετατρέψει αυτό το εισαγόμενο είδος από “ενόχληση” σε ένα πολύτιμο πόρο. Με τη χρήση της τεχνικής της θερμικής επεξεργασίας, η ομάδα του έργου κατάφερε να εξουδετερώσει το δηλητήριο του λαγοκέφαλου, επιτρέποντας την μετατροπή του σε υψηλής ποιότητας ιχθυάλευρο, μια ζωτική ύλη για την τροφή των ιχθυοτροφείων.

Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση προσφέρει ένα τριπλό όφελος:

  1. Έλεγχος του Εισαγόμενου Είδους: Με την καθιέρωση μιας εμπορικής αλιείας για το λαγοκέφαλο, οι ψαράδες θα έχουν κίνητρο να το στοχεύουν ενεργά και να μειώνουν τον πληθυσμό του, μειώνοντας αποτελεσματικά την εξάπλωσή του.

  2. Επίλυση των Μειωμένων Προμηθειών Ιχθυάλευρου: Η παραγωγή υψηλής ποιότητας ιχθυάλευρου από επεξεργασμένο λαγοκέφαλο, μειώνει την αυξανόμενη ζήτηση για ιχθυοφαρμακά, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όπου οι εισαγωγές ιχθυάλευρου αποτελούν ήδη ένα σημαντικό μέρος του κόστους της ιχθυοκαλλιέργειας.

  3. Βιώσιμες Πηγές Πρωτεΐνης: Η δυνατότητα παραγωγής τοπικού ιχθυάλευρου με σταθερή σύνθεση και ανταγωνιστική τιμή προωθεί μια πιο βιώσιμη ιχθυοκαλλιέργεια, μειώνοντας την εξάρτηση από υπερεκμεταλλευόμενες άγριους πληθυσμούς ψαριών.

Η επιτυχία του έργου αποδεικνύει την δυναμική της εφευρετικότητας και της καινοτομίας στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προκλήσεων. Με τη μετατροπή ενός εισαγόμενου είδους σε πολύτιμο πόρο, η LagoMeal έχει ανοίξει το δρόμο για ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό οικοσύστημα της Μεσογείου.

Εικόνα από το lagomeal.gr

Τα επιτεύγματα του έργου εκτείνονται πέρα από την παραγωγή ιχθυάλευρου. Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και οι εταίροι του δημιούργησαν σημαντικές συνδέσεις με τους παράκτιους ψαράδες, καλλιεργώντας εμπιστοσύνη και συνεργασία για μελλοντικές ερευνητικές και συντηρητικές προσπάθειες. Αυτή η νέα αποκτηθείσα γνώση και εξειδίκευση, μαζί με τον αποκτημένο εξοπλισμό παραγωγής ιχθυάλευρου, θα δώσουν στο ΕΛΚΕΘΕ ευκαιρίες συμμετοχής σε νέα σχετικά έργα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, εθνικού και βιομηχανικού επιπέδου.

Εικόνα από το lagomeal.gr

Η LagoMeal στέκεται ως απόδειξη της δύναμης της επιστημονικής συνεργασίας και της εφευρετικότητας στην αντιμετώπιση σύνθετων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Με τη μετατροπή μιας απειλής εισβολής σε πολύτιμο πόρο, μπορούμε ταυτόχρονα να προστατεύσουμε τα οικοσυστήματα, να υποστηρίξουμε βιώσιμες βιομηχανίες και να ανοίξουμε το δρόμο για ένα πιο ανθεκτικό μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα στο : https://lagomeal.gr