Απαγορεύεται η αλίευση ξιφίας από τη 1 έως τις 31 Μαρτίου στη Μεσόγειο, όπως επισημαίνει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Σύμφωνα με τα διαχειριστικά μέτρα για τον ξιφία της Μεσογείου απαγορεύεται η  αλιεία ξιφία στη Μεσόγειο κατά την περίοδο από 1η Μαρτίου έως 31η Μαρτίου.

 Όλες οι άδειες αλιείας για το είδος ξιφία αναστέλλονται. Συνεπώς:

1. ‘Όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες, καθώς και οι εκφορτώσεις αλιευμάτων ξιφία πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως Δευτέρα 29-2-2016 και ώρα 24.00΄.

2. Τα ΗΑ –ΔΕ υποβάλλονται μέσα στις ισχύουσες προθεσμίες ως εξής:

– τα στοιχεία του ΗΑ πρέπει να υποβληθούν πριν τον κατάπλου του α/κ και όχι αργότερα από τις 29 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 24:00

– τα στοιχεία της ΔΕ πρέπει να υποβληθούν εντός 24 ωρών από την εκφόρτωση και όχι αργότερα από την 1η Μαρτίου 2016 και ώρα 24:00.

3.  Η διακίνηση και εμπορία ξιφία που προέρχεται από σκάφη με ελληνική σημαία μετά την 1η Μαρτίου 2016, θα γίνεται μόνο για τις ποσότητες που έχουν αλιευθεί μέχρι και το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2016 και με την προϋπόθεση τήρησης των προαναφερόμενων

4. Οι προαναφερόμενες ποσότητες ξιφία θα μπορούν να διατίθενται προς πώληση με το χαρακτηρισμό «νωπός». το αργότερο έως και το Σάββατο 5 Μαρτίου 2016.

Επισημαίνουμε ότι η τυχαία σύλληψη παρεμπιπτόντων αλιευμάτων των ειδών ξιφία και τόνου (Thunnus thynnnus) πρέπει να αποφεύγεται. Σε περίπτωση που συμβεί: (α) τα ζωντανά άτομα επαναφέρονται στη θάλασσα, (β) τα νεκρά άτομα, ολόκληρα, μη μεταποιημένα, εκφορτώνονται υποχρεωτικά, κατόπιν προαναγγελίας στην αρμόδια λιμενική αρχή, και υπόκεινται σε κατάσχεση, προκειμένου να διατεθούν για φιλανθρωπικούς ή κοινωφελείς σκοπούς ή σε ευαγή ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή σε ΟΤΑ ή σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ. Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί σχετική προαναγγελία, κινείται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χανίων στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: 28213-46653-4, Fax: 28213-46651, e-mail: alieia.cha@crete.gov.gr

Πηγή: http://www.agronews.gr