Μέτρα για την αντιμετώπιση του επικίνδυνου τοξικού ψαριού Lagocephalus sceleratus (λαγοκέφαλο) θα λάβει η Κομισιόν μετά από Γραπτή Ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωβουλή στις 30 Νοεμβρίου ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Καθηγητής Νότης Μαριάς.

Στην ερώτησή του, ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής αναφέρει ότι η εμφάνιση του λαγοκέφαλου στην Μεσόγειο αποτελεί προϊόν λεσσεψιανής μετανάστευσης και η ανάπτυξή του στη Μεσόγειο προκαλεί ραγδαία μείωση άλλων ψαριών και μαλακίων. Επίσης τονίζει ότι η εξάπλωσή του έχει άμεσες αρνητικές συνέπειες για τους αλιείς των περιοχών του Αιγαίου και της Κρήτης και ζητά από την Επιτροπή να διαθέσει κονδύλια για την έγκαιρη αντιμετώπιση του φαινομένου.

Στην Απάντησή του ο Επίτροπος κ. Vella αναφέρει ότι «η Επιτροπή στηρίζει δράσεις για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη μέσω των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων, όπως το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ και τα ταμεία περιφερειακής ανάπτυξης».

 

 

Επιπλέον, επισημαίνει ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή με τις αιγυπτιακές αρχές και έχει εκφράσει τις ανησυχίες της σχετικά με τη λεσσεψιανή μετανάστευση χωροκατακτητικών ξένων ειδών στη Μεσόγειο, προσφέροντας τεχνική βοήθεια για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Ωστόσο η Αίγυπτος μέχρι και σήμερα δεν έχει δεχτεί την προσφορά.

Διαβάστε περισσότερα στο : http://www.ert.gr