Σε μια κρίσιμη στιγμή για την αλιεία στο Νότιο Αιγαίο, ο Αλιευτικός Σύλλογος Μεγάλων Πελαγικών Ψαριών Καλύμνου εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την προτεινόμενη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας.

Σύμφωνα με την πρόταση, το Τμήμα Αλιείας Καλύμνου, το οποίο αποτελεί νευραλγικό κέντρο για την αλιευτική δραστηριότητα στην περιοχή, τίθεται σε κίνδυνο υποβάθμισης.

Γιατί η Κάλυμνος έχει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο:

 • Διαθέτει 544 επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, εκ των οποίων 355 ενεργά.
 • Αποτελεί έδρα του μεγαλύτερου στόλου στην Ελλάδα για την αλιεία κόκκινου τόνου, μακρύπτερου τόνου και ξιφία.
 • Φέρει αποκλειστική ευθύνη για την αλιεία σπόγγων, οστράκων, αχινών, δολωμάτων και ολοθουρίων στην Περιφέρεια.
 • Συγκεντρώνει το 72% των σκαφών που δραστηριοποιούνται στην αλιεία μεγάλων πελαγικών ειδών στο Νότιο Αιγαίο.

Τι απειλείται:

 • Η υποβάθμιση του Τμήματος Αλιείας Καλύμνου σε απλή υπηρεσία υποστήριξης.
 • Η μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων στο Τμήμα Αλιείας Ρόδου, το οποίο δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία.
 • Η δυσλειτουργία και η γραφειοκρατία στην εξυπηρέτηση των αλιέων της Καλύμνου.
 • Η απώλεια ανταγωνιστικότητας και η υποβάθμιση της αλιευτικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Τι ζητά ο Αλιευτικός Σύλλογος:

 • Διατήρηση της αυτονομίας του Τμήματος Αλιείας Καλύμνου.
 • Αναβάθμιση του Τμήματος με προσλήψεις και ενίσχυση της υποδομής.
 • Σεβασμό στην ιστορία και την παράδοση της Καλύμνου ως “Νησί των Ψαράδων και Σφουγγαράδων”.
 • Προάσπιση των συμφερόντων των αλιέων και της αειφορικής ανάπτυξης της αλιείας.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καλείται να λάβει μια ιστορική απόφαση. Θα υποβαθμίσει το αλιευτικό κεφάλαιο της Καλύμνου ή θα θωρακίσει το μέλλον της αλιείας στο Νότιο Αιγαίο;

Ο Αλιευτικός Σύλλογος Μεγάλων Πελαγικών Ψαριών Καλύμνου καλεί την Περιφέρεια να λάβει σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες του και να διασφαλίσει την ακεραιότητα και την ευημερία της αλιείας στην περιοχή.