Οι λάτρεις της αλιείας στην Ήπειρο θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους μια σημαντική απαγόρευση που τίθεται σε ισχύ από την 1η έως 31 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η αλιεία όλων των ψαριών, με εξαίρεση την πέστροφα, σε όλα τα ποτάμια και τους παραπόταμους της περιοχής, καθώς και στα υδάτινα οικοσυστήματα εσωτερικών υδάτων.

Η απαγόρευση αυτή έχει ως στόχο την προστασία των ψαριών και των υπόλοιπων υδρόβιων οργανισμών κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής τους περιόδου.

Επιπλέον, στην Τεχνητή Λίμνη Πηγών Αώου, η αλιεία απαγορεύεται από τις 15 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου 2024.

Οι ψαράδες που θα παραβούν την απαγόρευση θα αντιμετωπίσουν πρόστιμο, αφαίρεση της άδειας αλιείας τους και κατάσχεση των αλιευτικών εργαλείων τους.

Συνιστάται στους λάτρεις της αλιείας να σεβαστούν την απαγόρευση και να αποφύγουν την αλιεία στα εν λόγω υδάτινα σώματα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ας διαφυλάξουμε μαζί το φυσικό μας πλούτο και ας αφήσουμε τα ψάρια να αναπαραχθούν χωρίς εμπόδια.