Πολύ καλή ψαριά από τον φίλο μας Νικόλαο Κεϊβανίδη. Φαίνεται η μέρα ήταν “ότι πρέπει” για …φαγκρόπουλα