Ένα πολύ αποδοτικό ψάρεμα σε εκβολές ποταμού με λαβράκια και μουρμούρες με το διπλάρι που προτιμάει ο φίλος μας Αντώνης