•  
Συναγρίδα δώδεκα κιλά με μολύβι φύλακα
🐟 Αφήστε μία αξιολόγηση 🐟

Επί το έργον… το ψάρεμα της συναγρίδας με ζωντανά δολώματα.
Video Rating: 4 / 5

(ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ)