Ένα υποβρύχιο απριλιάτικο ψάρεμα, από τον φίλο μας IoannSk με 2 αστοχίες, 1 ξεψάρισμα και 2 ψαράκια στο χέρι (τσιπούρα- κέφαλος). Στο πλάνο με τον λούτσο, μόλις έχει αρπάξει ένα ψάρι στο στόμα του..