•  
  •  
  •  

Ψάρεμα “συναγρίδας” με Συρτοκαθετη-  ψιλά εργαλεία και ζωντανό δόλωμα (θράψαλο) από τον Soto!!!