Η πρώτη ημέρα έφυγε με τις καλύτερες εντυπώσεις και η δεύτερη ημέρα , εκτός των άλλων, μας επιφύλασσε μια “βασιλική” ευκαιρία! …και “τέτοιες” ευκαιρίες δεν τις αφήνουμε να φύγουνε τόσο εύκολα!