Η σύλληψη αυτής της συναγρίδας έχει ένα μυστήριο…
Πως γίνεται με μια βολή στο ψάρι, να ανέβει έχοντας 1 τρύπα στη μια πλευρά και 2 στην άλλη; Και μάλιστα φαίνεται ότι στη μια έχει περάσει η βέργα και στην άλλη η πετονιά…
Ακούω τις απόψεις σας…