Πολύ οριακό και δύσκολο αυτό το “χτύπημα”, όμως ευτυχώς επιτυχημένο από το φίλο μας Ηλία Θεοδωρίδη.  Λαμβάνοντας πάντα υπόψη το μεγάλο βάθος και την θέση του ψαριού θα πούμε ΜΠΡΑΒΟ στον φίλο μας από την Κάλυμνο.