Αξιολόγηση post


Πολύ οριακό και δύσκολο αυτό το “χτύπημα”, όμως ευτυχώς επιτυχημένο από το φίλο μας Ηλία Θεοδωρίδη.  Λαμβάνοντας πάντα υπόψη το μεγάλο βάθος και την θέση του ψαριού θα πούμε ΜΠΡΑΒΟ στον φίλο μας από την Κάλυμνο.