Τεχνικό θέμα για το ψάρεμα της τσιπούρας το χειμώνα. Σε αυτό το βίντεο, περιγράφω τον τρόπο που θα ψαρέψουμε τις τσιπούρες το χειμώνα, τα κατάλληλα δολώματα για αυτή την εποχή και τον εξοπλισμό που θα επιλέξουμε.