Αξιολόγηση post


Τεχνικό θέμα για το ψάρεμα της τσιπούρας το χειμώνα. Σε αυτό το βίντεο, περιγράφω τον τρόπο που θα ψαρέψουμε τις τσιπούρες το χειμώνα, τα κατάλληλα δολώματα για αυτή την εποχή και τον εξοπλισμό που θα επιλέξουμε.