Παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, για την υλοποίηση ενταγμένων επενδύσεων και ολοκλήρωσης των υπό ένταξη επενδύσεων, πήραν τα Μέτρα 2.1 Υδατοκαλλιέργεια και 2.3 Μεταποίηση και Εμπορία, σύμφωνα με απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας κοινοτικών πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης.

H απόφαση αυτή αφορά τις εξής προσκλήσεις:

  • 432/29.02.2012, 698/10.07.2014 ΥΑ-Προκλήσεων για το Μέτρο 2.1-Υδατοκαλλιέργεια.
  •  433/29.02.2012, 699/10.07.2014  ΥΑ-Προκλήσεων για το Μέτρο 2.3 -Μεταποίηση και Εμπορία.

Στο αιτιολογικό της απόφασης αναφέρεται η ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς χρόνου υλοποίησης των ενταγμένων και εντασσόμενων πράξεων στο ΕΠΑΛ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας και λόγω τραπεζικής αργίας, που πλήττει τους φορείς των ιδιωτικών επενδύσεων και δημιουργεί σοβαρές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των επενδυτικών τους προτάσεων.

Αναλυτικά η απόφαση με θέμα Παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων Μέτρων 2.1- Υδατοκαλλιέργεια και 2.3 Μεταποίηση «Παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων Μέτρων 2.1- Υδατοκαλλιέργεια και 2.3 Μεταποίηση»

Πηγή: http://www.agronews.gr/