Για άλλη μια φορά μια πολύ καλή ψαριά από τον Διονύση Σαμωτα.. 
Video Rating: 5 / 5