Μήπως θα θέλατε και ήχο? Μια ΜΕΓΑΛΗ συναγρίδα απίκο απο τον αγαπημένο μας Σώτο!

Video Rating: 5 / 5