Μικρά τα καλαμάρια σήμερα αλλά ωραία τα ψάρια μας ,να είναι καλά η θάλασσα και η μέρα που μας έτυχε, καλή σας μέρα

“Να ναι καλά η θάλασσα…” Αυτό και μόνο, αρκεί!!!