Σαράντα ένα κιλά ψάρια του είδους γλώσσα μικρού μεγέθους κατασχέθηκαν. Οι διαστάσεις των ψαριών ήταν 16-18 εκατοστών, δηλαδή κάτω του ελάχιστα επιτρεπόμενου μεγέθους των 20 εκατοστών.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ύστερα από έλεγχο στην ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας, και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια εκφόρτωσης Φ.Δ.Χ. οχήματος.

Οι ποσότητες αλιευμάτων πρόκειται να διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα, ενώ από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης βεβαιώθηκε μία αγορανομική παράβαση.