Συνάντηση με τον υπουργό αγροτικής ανάπτυξης Ευάγγελο Αποστόλου για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την παρουσία των λαγοκέφαλων…

ζητούν οι σύλλογοι Επαγγελαμτιών Αλιέων Σητείας Ιεράπετρας και Αγίου Νικολάου. Οι ψαράδες ζητούν να ληφθούν μέτρα καθώς κινδυνεύει η αλιεία στην Κρήτη αφού σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους στην περιοχή του νομού Λασιθίου έχει μειωθεί στο 50%. Οπως λένε οι ψαράδες, οι λαγοκέφαλοι έχουν εξαφανίσει τα ψάρια και τα μαλάκια στην περιοχή, προκαλώντας τεράστια οικολογική και οικονομική καταστροφή.

Σε υπόμνημά τους προς το υπουργείο αναφέρουν τα εξής: “Παρακαλούμε για μία από κοινού εντατική προσπάθεια ανεύρεσης πόρων, προκειμένου να μελετηθεί και στο βαθμό που είναι εφικτό -αν είναι- να αντιμετωπιστεί το εν λόγω φαινόμενο. Σε παλαιότερη αλληλογραφία μας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η απάντηση σε σχετικό ερώτημα μας ήταν «…όταν υπάρξει οικονομική δυνατότητα το Υπουργείο θα εξετάσει τη σκοπιμότητα εκπόνησης σχετικού ερευνητικού προγράμματος».

Παρόλα αυτά, η χώρα μας έχει συγχρηματοδοτήσει και συμμετέχει στο πρόγραμμα “FAO-EastMed. The puffer fish Lagocephalus sceleratus (Gmelin 1789) in the Eastern Mediterranean” όπου αναγνωρίζεται το πρόβλημα από την εισβολή του λαγοκέφαλου στη χώρα μας και προτείνονται, μεταξύ άλλων, μια σειρά ερευνητικών δραστηριοτήτων», αναφέρουν στο υπόμνημα τους οι τρείς Σύλλογοι Επαγγελματιών Αλιέων του Νομού Λασιθίου.

Πηγή:

ekriti.gr